ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25621552201,08831,52598,20841,157240,294157,932----570,579
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 เม.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2561   277
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   570,856
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี