ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 3 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256382,460103,286115,82811,250--------312,824
25621552201,08831,52598,20841,157240,294192,26597,19886,13452,194112,597953,035
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 เม.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2561   277
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,266,136
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี