องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. บ้านช้าง)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 011142231226 ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง