องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 1.)
  ภ.ป.๓ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. บ้านช้าง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เลขที่ 011142231226
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง