หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.4/ว14780 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
สพ 0023.5/ว 14762  การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น KM e-LAAS  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว14580 ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 รอบ 2  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
สพ0023.3/ว14689 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
สพ 0023.2/14693 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2561  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
สพ0023.3/ว 2224 โครงการสอนออนไลน์ Project 14 ซึ่งจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วยวีดีทัศน์ฯ  [ 30 ก.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,777
     
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225