หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.3/ว 288 แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
สพ0023.3/ว1494 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
สพ0023.3/ว 1496  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
สพ 0023.5/ว 1488 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4)  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
สพ 0023.1/ว1484 แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
สพ 0023.1/ว 287 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,904
     
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225