หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
สมาชิกสภา
 
นายประภาส โพธิ์เจริญ
กำนันตำบลบ้านช้าง
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายประสาน สิงห์โต
ผู้ช่วยกำนัน


นายสุเทพ กลิ่นสละ
สารวัตรกำนัน


นายเสน่ห์ ฤทธิเดช
สารวัตรกำนัน


นายสมรักษ์ ศรีสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางสำเภา จันทร์ไพจิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางนิตยา บุญช่วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายธเนศ พราหมณ์สกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายบุญธรรม บุญอำพล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายวันชัย โพธิ์เจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK