หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
สมาชิกสภา
 


นายสานิต ธัญญผล
ประธานสภา อบต.
 


นายสมจิตร รอดละมูล
รองประธานสภา อบต.


นางทัศนีย์ แดงประเสริฐ
เลขาประธานสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นายปราศรัย บุตรา
สมาชิก อบต.


นางทัศนีย์ แดงประเสริฐ
สมาชิก อบต.


นายบุญสม แช่มช้อย
สมาชิก อบต.


นายณัฐปกรณ์ภูมิ ร่มโพธิ์ชี
สมาชิก อบต.


นายสมคิด นกสกุล
สมาชิก อบต.


นายราชัน ฤทธิเดช
สมาชิก อบต.


นางจำรูญ บุญประสิทธิ์
สมาชิก อบต.


นายสมนึก ภู่เหมา
สมาชิก อบต.
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK