หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
สมาชิกสภา
 


นายสานิต ธัญญผล
ประธานสภา อบต.
 


นายสมจิตร รอดละมูล
รองประธานสภา อบต.


นางทัศนีย์ แดงประเสริฐ
เลขาประธานสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นายปราศรัย บุตรา
สมาชิก อบต.


นางทัศนีย์ แดงประเสริฐ
สมาชิก อบต.


นายบุญสม แช่มช้อย
สมาชิก อบต.


นายณัฐปกรณ์ภูมิ ร่มโพธิ์ชี
สมาชิก อบต.


นายสมคิด นกสกุล
สมาชิก อบต.


นายราชัน ฤทธิเดช
สมาชิก อบต.


นางจำรูญ บุญประสิทธิ์
สมาชิก อบต.


นายสมนึก ภู่เหมา
สมาชิก อบต.
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225