หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 
ขอประชาสัมพันธืโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 14.25 น. โดย คุณ อุไรวรรณ ศรีอินกิจ

ผู้เข้าชม 999 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK