หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำเดือน สิงหาคม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเพื่อนในวัยเดียวกัน เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 10.55 น. โดย คุณ ชลธิชา มณีอินทร์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK