หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ \"เปิดโลกการเรียนรู้ พันธุกรรมพืชกับการอนุรักษ์\"  
 

กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ \"เปิดโลกการเรียนรู้ พันธุกรรมพืชกับการอนุรักษ์\" ในวันที่ 28-29 สิงหาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนท้องถิ่นและชุมชน โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง\"พันธุกรรมพืชกับการอนุรักษ์และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืช \"สวนนงนุช\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 14.26 น. โดย คุณ อุไรวรรณ ศรีอินกิจ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK