หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- เวลา 08.30 - 16.30 น.
- ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เอกสารหลักฐาน
- ใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
- ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ
- สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด(ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 09.28 น. โดย คุณ ลนิตา ภู่แจ่ม

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225