หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นลำสนุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง  
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นลำสนุ่น  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอสองพี่น้อง  เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากคลองพุฒพัฒนาถึงเขตติดต่อตำบลสาลี   อำเภอบางปลาม้า   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง 480 เมตร(ตามแบบ อบต.บ้านช้าง)  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 137  ลำดับที่ 27

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 11.21 น. โดย นาย กิตติ แก่นสาน

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225