หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  17 ก.ย. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 2 สาย   10 ส.ค. 2563 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก ถนนเส้นทางเข้าไปบ้านอาจารย์สมศักดิ์ ช่างเรือนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง  10 ส.ค. 2563 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  22 มิ.ย. 2563 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 7 สาย  31 มี.ค. 2563 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นลำสนุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากคลองพุฒพัฒนาถึงเขตติดต่อตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า  12 มี.ค. 2563 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นลำสนุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง   2 มี.ค. 2563 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562   4 ธ.ค. 2562 71
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225