หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2563   17 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองกระทุ่ม   ประกาศ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1   16 ต.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   ร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านป่าขี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จากสุดถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางควร ภูฆัง ถึงบริเวณบ้านนางวิเชียร สกุลณี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านพุบ่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จากสุดถนนคอนกรีตบริเวณไร่นายฮอง ทีปะลา ถึงสะพานคอนกรีต (ฝายตัว M) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านพุบ่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จากสะพานคอนกรีต (ฝายตัว M) ถึงบริเวณบ้านนางสัจจา ธัญญเจริญ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง จากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายสม แสนเงิน ถึงบริเวณบ้านนายพรมมา ขุนณรงค์   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง จากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายหอมกรุ่น กาฬนภาพันธ์ุ ถึงบริเวณบ้านนางวันดี แสนเงิน   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.โพธิ์พระยา   กิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2562   15 ต.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 806
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK