หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่องมอบอำนาจเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 30 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 4 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่อง การปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)