หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
 
 
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก ซึ่งมีถนนสายหลัก 1 สาย เป็นถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถนนที่ใช้สัญจรภายในตำบลบ้านช้าง โดยมีราย ละเอียดดังนี้ ถนนลาดยาง จำนวน 5 สายทาง ยาว 24,580 ม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 สาย ยาว 9,220 ม.
ถนนหินคลุก จำนวน 33 สาย ยาว42,380 ม.
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 

แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี

บึงจิก หมู่ที่ 1 บ้านแหลม

คลองชลประทาน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 

ประปาแบบหอถังสูง จำนวน 10 แห่ง

โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านช้าง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
 

มีแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี

คลองชลประทานไหลผ่าน เป็นระยะทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ บึงจิก หมู่ที่ 1 บ้านแหลม
 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
ตำบลบ้านช้าง เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรค่อนข้างมาก น้ำอุดมสมบูรณ์ แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องน้ำ ท่วมภาคการเกษตรในฤดูกาลที่น้ำมาก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225