หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
 
 
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาประมง และปศุสัตว์ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และนอกจากนี้ประชาชนทุกคนยังมีความรักใคร่สามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่ง กันและกันในชุมชน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
มีวัด จำนวน 3 แห่ง และ ศาลเจ้า จำนวน
1 แห่ง ได้แก่

วัดใหม่ชัยมงคล (วัดย่านซื่อ)

วัดลาดประทุมทอง

วัดลาดบัวหอม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หมู่ 1 บ้านแหลม
การศึกษาในตำบล
 
 
มีโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดย่านซื่อ

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง

โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งสิ้นจำนวน 55 คน แยกได้ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง จำนวน 30 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 28 คน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ จำนวน 25 คน เป็นชาย
3 คน เป็นหญิง 22 คน อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
 
พื้นที่ของตำบลบ้านช้างอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร ประกอบกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านช้างได้มีการจัดให้ อปพร.มีการเข้าเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 

วันขึ้นปีใหม่

ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา

ประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร
สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ

เข้าพรรษา

ทำบุญขนมจีน

ทำขวัญข้าว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
 

การเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-857-0764