หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวาริน จันทวาท
รอง ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ปลัด อบต
นางวาริน จันทวาท
รอง ปลัด อบต.
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวชลธิชา มณีอินทร์
นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นายธนกฤต ร่มพฤกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางณิชกานต์ ขำดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอุไรวรรณ ศรีอินกิจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวชลธิชา มณีอินทร์
นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225