หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
บุคลากร
 
-ว่าง-
ปลัด อบต.
นางวาริน จันทวาท
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
นางสาวชลธิชา มณีอินทร์
นักทรัพยากรบุคคคล
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นายประพันธ์พงษ์ บุญสมประสงค์
นักพัฒนาชุมชน


นางขวัญเรือน รักวงษ์ไทย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวลนิตา ภู่แจ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประดิษฐ์ ศรีวารี
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวจิราพร พลบดี
คนงานทั่วไป


นายวิษณุพงษ์ สุขนิรันดร์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225