หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
บุคลากร
 
-ว่าง-
ปลัด อบต.
นางวาริน จันทวาท
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
นางสาวชลธิชา มณีอินทร์
นักทรัพยากรบุคคคล
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นายประพันธ์พงษ์ บุญสมประสงค์
นักพัฒนาชุมชน


นางขวัญเรือน รักวงษ์ไทย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวลนิตา ภู่แจ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประดิษฐ์ ศรีวารี
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวจิราพร พลบดี
คนงานทั่วไป


นายวิษณุพงษ์ สุขนิรันดร์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK