หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการปกครอง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยาเสพติด  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 
 
กลยุทธ์
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กร  
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
 
ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง  
 
พัฒนาสาธารณูปโภค  
 
ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-857-0764